Twórca i historia

Robię to, co kocham. Kocham to, co robię.

To zdanie najpełniej oddaje powód, dla którego stworzyłam Instytut Madelaine. W 1997 roku podjęłam decyzję o założeniu firmy, której jestem wierna do dnia dzisiejszego i mam zamiar trwać w niej do końca. Kierowała mną chęć pomocy innym w rozwoju, pasjach i edukacji. Pragnęłam, by ta szkoła miała szczególny charakter, była oparta na serdeczności i empatii, a przy tym pomagała w nauce niezwykle efektywnie i profesjonalnie. Zdobywałam i wciąż zdobywam doświadczenie, które natychmiast wykorzystuję w pracy dydaktycznej tak merytorycznie, jak i metodycznie.

Możemy się pochwalić spektakularnymi osiągnięciami, które cieszą nas tak samo, jak mrówcza praca z osobami wymagającymi specjalistycznej opieki w nauce.

Prowadzenie szkoły jest dla nas niekończącą się przygodą spotykania na swojej drodze nowych ludzi, którym możemy pomóc. Największą satysfakcją jest to, że Instytut z każdym rokiem rośnie w siłę, a ludzie, którzy zaczynają z nami współpracę, osiągają zamierzone cele, a potem zostają z nami na długo, polecając nas innym, przyjaciołom oraz członkom rodziny. Wielką radością jest żyć pracą, która jest pasją.